Purge

Marcus Lundgren: Electronics, Voice
Robert Fuchs: Electronics, Cello, Trumpet

En duo som funnits sedan 2004. Vi spelar fri improvisation där klang, intensitet, luftighet, kommunikation, form m.m står i centrum.