MGM 3

MGM 3 bild

MGM 3:

Marcus Lundgren-Guitar

Marcus Rostedt-Drums

Göran Schelin-Bas

Trions musik bygger på ett kollektiv ansvar där ingen är direkt ledande utan alla tre musiker delar på ansvaret både musikaliskt/improvisatoriskt. I musiken finns blandningen av arrangerat och improviserat, vi jobbar ständigt med att hitta spänningen mellan det förväntade och oväntade. Gruppen spelar en blandning av originallåtar uppblandat med standards men bådadera genomsyras av att vi sätter våra egna röster i centrum och tolkar musiken utifrån stundens ingivelse. Med detta upplever vi att varje stycke får sin tydliga karaktär och utveckling – ibland är musiken tät och intensiv och ibland bygger musiken mer på ett luftigare och minimalistiskt förlopp